SIÊU VŨ TRỤ MÙA 2

COMING SOON

KỶ NGUYÊN AVATAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Portenta haec esse dicit, neque ea ratione ullo modo posse vivi
Nhiệm vụ của người chơi là thu thập các mảnh ghép để tạo được hình đẩy đủ của thiên Thạch chủ đạo trên hành tinh mang tên “Thạch Tele” thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. 

Hoàn thành mỗi nhiệm vụ, KH sẽ nhận được 01 mảnh thạch. Thu thập được toàn bộ mảnh ghép của thiên thạch trên hành tinh Tele, người chơi sẽ được coi là chinh phục được hành tinh đó & được tham gia vào ct quay số trúng thưởng để có cơ hội nhận được iphone 13 promax. 

Nhiệm vụ của người chơi là thu thập các mảnh ghép để tạo được hình đẩy đủ của thiên Thạch chủ đạo trên hành tinh mang tên “Thạch Tele” thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. 
Hoàn thành mỗi nhiệm vụ, KH sẽ nhận được 01 mảnh thạch. Thu thập được toàn bộ mảnh ghép của thiên thạch trên hành tinh Tele, người chơi sẽ được coi là chinh phục được hành tinh đó & được tham gia vào ct quay số trúng thưởng để có cơ hội nhận được iphone 13 promax.

MyBot thám hiểm hành tinh Tele

MyBot thám hiểm hành tinh Tele

Nhiệm vụ của người chơi là thu thập các mảnh ghép để tạo được hình đẩy đủ của thiên Thạch chủ đạo trên hành tinh mang tên “Thạch Tele” thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. 
Hoàn thành mỗi nhiệm vụ, KH sẽ nhận được 01 mảnh thạch. Thu thập được toàn bộ mảnh ghép của thiên thạch trên hành tinh Tele, người chơi sẽ được coi là chinh phục được hành tinh đó & được tham gia vào ct quay số trúng thưởng để có cơ hội nhận được iphone 13 promax.